Blok


Jedná se o soubor informací zpracovávaných v jednom časovém úseku. Všechny transakce za určitý čas se zahrnou do stejného bloku, který má své unikátní číslo a časové razítko. Pokud si tedy představíme blockchain jako obrovskou nekonečnou digitální kartotéku, tak blok bude jedna z unikátních složek/šanonů, které se do této kartotéky v pravidelných intervalech zařazují a přidávají. Tato složka pak obsahuje jednotlivé listy, kterými jsou samotné transakce.

Bloky se tvoří/těží v pravidelných intervalech, které jsou různé u různých kryptoměn, např.:

Bitcoin: 10 minut

Litecoin: 2,5 minuty

Ethereum: cca 15 – 20 vteřin

Monero: 2 minuty